Το λείψανο του Αγίου έχει μυροβλησει!

Το λείψανο του Αγίου έχει μυροβλησει!

Συλλαμος, 10 Ιουλίου 2022,
Εσπερινός της εορτής του Αγίου Νεκταρίου του εκ Βρυούλων. Το λείψανο του Αγίου – εμφανώς – έχει μυροβλησει!